Welkom

Expertise- & Taxatiebureau Bol is Sinds 1976 actief de sectoren motorvoertuigen en brandvaria. Het bureau heeft landelijke dekking en België valt ook onder het marktgebied.

Gewaardeerd om de voorbeeldige service en snelheid van handelen (altijd bereikbaar; ook in de avonduren en in het weekend).

De reputatie van het bureau op het terrein van expertises en taxaties is gebaseerd op een gedurende vele jaren verzamelde gedegen vakkennis en marktinformatie.

Volledig thuis op het gebied van schaderegelingen en waardebepalingen.